شهرزاد

:: شهرزاد


حال مرا 

          شهرزاد می فهمد

زمانی که قصه هایم را

                  در نگاه شهریار تو

                                       جا گذاشتم

این هزار و یک شب 

                به پایان می رسد

          امروز...

                     یا فردا...


سید.م

منبع اصلی مطلب : ...حصار سرخ لبانت مرا گرفتار کرد
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : شهرزاد


باغ فین کبیر

:: باغ فین کبیر


سیاوشان

            از رگ های  "امیر"  جاری می شود

                                       تا گریه های "سیلک"

                                               "سلیمانیه" به راه اندازد

و "باغ فین" کبیر

       در گوش سرو چهارصد ساله

                         میان "خلوت کریم خانی"

                                             "سیاوشان" می نوازد


سید.م

منبع اصلی مطلب : ...حصار سرخ لبانت مرا گرفتار کرد
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : باغ فین کبیر